Kombat Factory

 

107 chemin champ d'Esprat

 

46350 Masclat

 

E-mail: contact@kombat-factory.com

 

Siret: 82169656400011

1. Voorwerp

De hieronder beschreven algemene verkoopvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van het bedrijf Kombat Factory en haar klanten in het kader van de verkoop van sportartikelen.

 Kombat Factory behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. In het geval van een geschil blijven de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van aankoop behouden.

 

2 / Presentatie van de producten

 

 

De kenmerken van de te koop aangeboden producten worden weergegeven in een beschrijving op elk productblad op de bedrijfswebsite “Kombat Factory”. Beschrijvingen en foto's vallen niet onder de contractuele reikwijdte. Ondanks de zorg die wij besteden aan het opstellen van productbeschrijvingen, kan het bedrijf “Kombat Factory” niet aansprakelijk worden gesteld als er fouten in deze beschrijvingen voorkomen. Alle teksten en afbeeldingen die op de bedrijfswebsite “Kombat Factory” worden gepresenteerd, zijn voor de hele wereld voorbehouden onder auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten; hun reproductie, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

 

3 / De bestelling

  Om producten te bestellen die worden verkocht door het bedrijf “Kombat Factory”, is alleen een bestelling via de website “www.kombat-factory.com” mogelijk. De klant verbindt zich ertoe zijn exacte contactgegevens te verstrekken voor een goede levering van de producten. De klant valideert zijn bestelling wanneer hij de link "Doorgaan naar afrekenen" onderaan de pagina "Samenvatting van uw bestelling" activeert, nadat hij deze verkoopvoorwaarden heeft aanvaard en een account heeft aangemaakt. Vóór deze validatie wordt de klant systematisch gevraagd om elk van de elementen van zijn bestelling te controleren; Zo kan hij eventuele fouten corrigeren.  Het bedrijf “Kombat Factory” bevestigt de bestelling per e-mail.  Het bedrijf “Kombat Factory” verbindt zich ertoe de bestelde artikelen te leveren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien het bestelde artikel niet aan u kan worden geleverd vanwege een tekort aan voorraad bij een van de leveranciers, zal het bedrijf “Kombat Factory” u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en de bestelling annuleren en terugbetalen. Er kan geen boete worden gevraagd.  De aanvaarding van de bestelling en de betaling ervan op de site “www.Kombat Factory.com” impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopvoorwaarden.  Het bedrijf “Kombat Factory” behoudt zich het recht voor om de identiteit van de koper te verifiëren en de klant moet binnen 72 uur ondersteunende documenten verstrekken, zoals een kopie van zijn identiteitsbewijs en een bewijs van adres, op straffe van annulering van de bestelling.  Het bedrijf “Kombat Factory” behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren in geval van een bestaand geschil met de klant.  Het bedrijf “Kombat Factory” kan niet aansprakelijk worden gesteld als het zijn bestellingen niet kan nakomen in geval van overmacht: brand, overstroming, staking, oproer (niet-uitputtende lijst).  

4 / Productprijzen en betaling  

4 – 1 / Productprijzen:  De productfiches op de bedrijfswebsite “Kombat Factory” geven de prijzen in euro’s aan, inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten. Deze verschijnen op het scherm aan het einde van de selectie van de verschillende producten door de klant.  Het bedrijf “Kombat Factory” behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.  Het bedrijf “Kombat Factory” is niet verantwoordelijk voor eventuele douanekosten voor leveringen buiten het vasteland van Frankrijk. In het geval dat de klant om dergelijke kosten wordt gevraagd, is hij verplicht deze zelf te betalen; “Kombat Factory” adviseert de klant zich vooraf te informeren over de douanekosten.  

4-2/ Regelgeving:  De volledige betaling is verschuldigd bij validatie van de bestelling. Vanaf deze datum worden de op de site aangegeven ordervoorbereidings- en levertijden gerekend.  De betaling voor uw bestelling gebeurt met een creditcard via ons beveiligde 3D-beveiligde landbouwkredietbetalingssysteem. Ter verificatie van de betaling wordt u om een ​​code gevraagd (die u per sms ontvangt). Als u deze sms niet ontvangt, neem dan contact op met uw bankinstelling  Betalen voor uw bestelling kan ook met PayPal.  

5/ Levering  

De leveringskosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant en worden betaald bij validatie van de bestelling. De levertijd voor beschikbare producten bedraagt ​​5 werkdagen.  Als de klant een lopende bestelling bij Kombat Factory heeft en een nieuwe bestelling plaatst, kunnen deze worden gecombineerd tot één pakket als het aangegeven afleveradres hetzelfde is.  Als een pakket bij ons terugkomt omdat het door de klant opgegeven adres onjuist was of als het pakket niet bij het postkantoor is opgehaald, zijn de bezorgkosten voor het retourneren van de bestelling voor rekening van de klant.  Het bedrijf “Kombat Factory” kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging bij de levering die te wijten is aan de vervoerder.  De klant is verplicht om te controleren of zijn pakket niet beschadigd is door de vervoerder en als er schade is, is de klant verplicht dit op de afleveringsbon aan te geven.  Leveringen gebeuren door Post Colissimo of door Mondial Relay naar keuze van de klant.  In het geval dat de klant besluit te kiezen voor levering door colissimo, afgeleverd zonder handtekening, kan het bedrijf "Kombat Factory" niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet leveren van het pakket. Soms noteert het postkantoor bij het volgen van de levering de bestelling als "afgeleverd", als u deze niet hebt ontvangen, zal "Kombat Factory" de producten niet vergoeden of retourneren. Het bedrijf "Kombat Factory" kan niet aansprakelijk worden gesteld en zal u altijd adviseren contact op te nemen met het postkantoor.  Levering op het vasteland van Frankrijk is gratis vanaf een aankoopprijs van 50 € en vanaf 100 € voor de rest van Europa door colissimo, geleverd zonder handtekening, behalve voor zware en omvangrijke zendingen (meer dan 8 kg). Deze worden op de site gerapporteerd.  

6/ Herroepingsrecht en retourrecht  

De klant heeft vanaf de levering veertien dagen de tijd om het product te retourneren, waarbij de retourkosten voor zijn rekening zijn, behalve voor producten vermeld onder "Gratis retourneren van dit product". Vervolgens krijgt hij de prijs van het product terugbetaald binnen 30 dagen na ontvangst ervan door het bedrijf “Kombat Factory”. Producten die onvolledig, beschadigd, bevuild en uit de originele verpakking zijn geretourneerd, worden echter niet teruggenomen.  In het geval dat de initiële bestelling van de klant meer dan € 50 bedraagt ​​en door het annuleren van bepaalde artikelen de factuur lager is dan dit bedrag, zal Kombat Factory de aangeboden leveringskosten factureren vanaf € 50 aankoopbedrag.  Gepersonaliseerde producten kunnen in geen geval worden terugbetaald of geannuleerd zodra het product is gemaakt. Om erachter te komen of uw product wordt gemaakt, kunt u contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf “Kombat Factory”.  De klant is verplicht het bedrijf “Kombat Factory” schriftelijk op de hoogte te stellen van de retourzending van zijn bestelling per e-mail op het adres: contact@kombat-factory.com  Kombat Factory stuurt u per e-mail een retourformulier in PDF-formaat.  Indien de klant het pakket op een andere manier dan aangetekend verzendt, kan het bedrijf “Kombat Factory” niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-ontvangst van het pakket en dus niet-terugbetaling van de artikelen.  Zodra de periode van 14 dagen is verstreken, wordt elk verzoek tot terugbetaling geweigerd.  In geval van bewezen non-conformiteit van het product of verborgen gebrek, zal het bedrijf “Kombat Factory” u de retourkosten vergoeden en het defecte product vervangen. Voor producten met de vermelding "gratis omruilen" is de klant verplicht om het bedrijf "Kombat Factory" schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn verzoek per e-mail op het adres: contact@kombat-factory.com Gratis omruilen is alleen mogelijk voor het vasteland van Frankrijk. De klant heeft vanaf de levering veertien vrije dagen de tijd om het product terug te sturen. Producten die onvolledig, beschadigd, bevuild en uit de originele verpakking zijn geretourneerd, worden echter niet teruggenomen.  

7/ Vertrouwelijkheid van gegevens:  

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de goede uitvoering van de bestelling en worden in geen geval doorgegeven aan derden. U kunt toegang krijgen tot de wijziging, rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de klantenservice van het bedrijf “Kombat Factory”: contact@kombat-factory.com. In overeenstemming met Wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is de verwerking van persoonlijke informatie verzameld op de Site aangegeven (nr. 1740474) bij de Commissie.  

8/ Geschil:  

Het bedrijf “Kombat Factory” kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van abnormaal gebruik van het product.  De algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.